Stambeno poslovni projekat se nalazi u ulici Paštrovićeva 15-21 na opštini Čukarica, 3 km od centra Beograda. U pitanju je KP 10279 KO Čukarica nastala spajanjem KP 10279, 10280 i 10281. Zemljiše od 11,57ari na kom će se graditi stambeno poslovni objekat je u vlasinštu preduzeća Gramis Invest d.o.o koji je trenutno Investitor i planira izgradnju objekta u jednoj fazi.

Planirani završetak izgradnje i radova maj 2017. godine.

Gramis Invest je nosilac lokacijske dozvole od 23.10.2014. godine za izgradnju obostrano uzidanog stambeno-poslovnog objekta, maksimalne spratnosti Po+P+5+Pk (Ps).

Građevinska dozvola je dobijena dana 13.11.2015. godine.

LOKACIJA PROJEKTA

Projekat se nalazi u Paštrovićevoj ulici br. 15, 17, 19 i 21 na Čukarici u Beogradu, na KP 10279 KO Čukarica, površine parcele 1.157 m2. Nastala je spajanjem KP 10279, 10280 i 10281.
Objekat je postavljen na građevinskoj liniji i dvostruko je uzidan.
Paštrovićeva ulica prolazi pored Beogradskog hipodroma i budući objekat je lociran preko puta bočnog ulaza na hipodrom.
Paštrovićevom ulicom, severo – istočno, na 200m od objekta stiže se na izlaz za most koji Banovo brdo povezuje sa Novim Beogradom i centrom grada, a ako krenemo u drugom pravcu – jugo-zapadno na 400m stižemo na Adu Ciganliju.
U neposrednoj blizini naklaze se dva vrtića (jedan državni i jedan privatni), Šumarski fakultet, a odmah iznad fakulteta u ulici Kneza Višeslava i OŠ Banović Strahinja. Nastavljajući ulicom Kneza Višeslava stiže se u Košutnjak.

Najveće prednosti navedene lokacije su neposredna blizina Hipodroma, Ade Ciganlije i Košutnjaka. Sa druge strane zahvaljujući novoj saobraćajnoj infrastrukturi omogućena je brza i laka komunikacija sa ostalim delovima grada.

Stambeno-poslovni objekat u Paštrovićevoj ulici br. 15, 17, 19 i 21 se sastoji od podruma-garaže, prizemlja, pet spratova i potkrovlja (Po+Pr+5S + Pk). Glavni ulaz u objekat, poslovni prostor, podzemnu garažu i parkiranje u dvorištu je iz ulice Paštrovićeva.

Ukupna bruto površina iznosi 5.115,60m2 od čega je ukupna neto površina 3.824.20m2 raspoređena na 42 stana ukupne neto korisne površine od 2.770 m2. Dva lokala u prizemlju su bruto korisne površine od 152,57 m2, tj. neto korisne površine od 136 m2.
Bruto površina garažnog prostora koji uključuje i pristupnicu iznosi 1.306,03m2.

 

 

OD IDEJE DO REALIZACIJE