Društvo Gramis d.o.o. Beograd je matično društvo Grupe društava koju čine Gramis d.o.o i zavisno društvo Gramis Invest d.o.o Beograd.

Gramis d.o.o. uspešno posluje od 03.03.1993 godine. Gramis d.o.o se bavi izgradnjom stambeno - poslovnih objekata. Obavlja registrovanu delatnost isključivo u Beogradu, većinski na teritoriji opštine Čukarica. Na svim projektima se pojavljuje u ulozi Glavnog Izvođača radova, gde je Investitor radova, njegovo zavisno drustvo Gramis Investom d.o.o.

Gramis invest d.o.o. kao društvo u vlasništvu društva Gramis d.o.o. bavi se kupovinom lokacije, za poslovno - stambene objekte, finansiranjem izgradnje i prodajom stanova, lokala i garaža, u sastavu onih novoizgrađenih poslovno - stambenih objekata, kojima je ovo društvo - Investitor.

Stambeno poslovni objekat Bore Markovića