UTIČNICE

Telefoni
Utičnice za telefon će biti obezbeđene u svim dnevnim i spavaćim sobama.
Za objekat je u skladu sa uslovima Telekoma obezbeđen napojni kabl do centrale i urađene su telefonske instalacije od TT ormana do svakog stana. Telefonske brojeve kupci ugovaraju direktno sa Telekomom.

Utičnice za televizor
Sistem za distribuciju TV signala če biti obezbeđen na nivou zgrade. Po jedna utičnica za televizor če biti obezbeđena u svim dnevnim i spavaćim sobama.

 

Utičnice

 Utičnice

Utičnice