Stambeni objekat, spratnosti Po+Pr+1+Ps, sa garažom u podrumu, u ul. Kneza Višeslava br.38 u Beogradu, sa stanovanjem od prvog sprata do Ps (6 stanova), ukupne BRGP nadzemnih etaža 697,95m2. Objekat je izgrađen po pravosnažnom rešenju od 27.10.2004.godine, a upotrebna dozvola je izdata septembra 2006.

Stambeni objekat u nizu, spratnosti Su+P+1, sa garažama u suterenu, u ul. Kneza Višeslava br. 38 u Beogradu, sa stanovanjem na P+1 (10 kuća u nizu), ukupne BRGP nadzemnih (korisnih) etaža 2.254,32m2. Objekat je izgrađen po pravosnažnom rešenju od 04.10.2004.godine, a upotrebna dozvola je izdata novembra 2006.