NOVI STAMBENI OBJEKAT
IZMEĐU ULICA LAZARA KUJUNDŽIĆA I KARPOŠEVE NA BANOVOM BRDU

U skladu sa Planom generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice
lokalne samouprave- grad Beograd- celine I-XIX („Sl.list grada Beograda“, br.20/16,
97/16,69/17,97/17 i 72/21) urađen je projekat preparcelacije i formirana građevinska
parcela GP1 površine 1348 m2 koju čine katastarske parcele 10410, 10411/1, 10412,

10413/1,10414/1 i 10415, sve КO Čukarica u Beogradu.
Nakon višegodišnje pripreme krećemo u realizaciju stambenog objekta na toj parceli.
Objekat poseduje ukupno 3 nivoa podzemnih garaža, sa 70 PM. Pristup graražama je
iz ulice Lazara Kujundžića.
Pristup stambenom delu je iz ulice Karpoševa.
Objekat sadrži sledeće etaže: Po-3, Po-2, Po-1, Su, Pr, 4 sprata I Povučeni sprat I
ima ukupno 52 stambene jedinice različitih struktura I površina ukupne površine cca
3500 m2.

Objekat je opremljen visokokvalitetnim materijalaima

– Zajednički hodnici podovi – granit
– Stanovi podovi / zidovi- hrastov parket, keramička pločica I klase, disperzija
– Fasadna stolarija – aluminijumski višekomorni profili
– Sigurnosna vrata na ulasku u stambene jedinice
– Ukupno  2 putnička  lifta povezuju  garaže sa nadzemnim  etažama

KARPOŠEVA

suteren

prizemlje

I sprat

II sprat

III sprat

IV sprat

povučeni sprat

LAZARA KUJUNDŽIĆA

prizemlje

I sprat

II sprat

III sprat

IV sprat

povučeni sprat