KONSTRUKCIJA

Konstrukcija je armirano betonska – skeletna sa seizmičnim AB platnima za ukrućenje. Zidovi su od opeke. Pregradni zidovi između stanova i lokala je debljine d = 20 cm od opeke ili od betona. Fasada je termoizolovana u skladu sa propisima za toplotnu provodljivost tako da zgrada poseduje pasoš o enrgetskoj efikasnosti. Preko međuspratne konstrukcije, a ispod košuljice radi se zvučna izolacija koja ispunjava standarde o provodljivosti zvuka.
Spratna visina za stanove je 3,05 m. (visina od poda do poda).

Konstrukcija

Konstrukcija
Konstrukcija