Stambeno-poslovni objekat – Paštrovićeva

Budući stambeno poslovni projekat se nalazi u ulici Paštrovićeva 15-21 na opštini Čukarica, 3 km od centra Beograda. U pitanju je KP 10279 KO Čukarica nastala spajanjem KP 10279, 10280 i 10281. Zemljiše od 11,57ari na kom će se graditi stambeno poslovni objekat je u vlasinštu preduzeća Gramis Invest d.o.o koji je trenutno Investitor i planira izgradnju objekta u jednoj fazi.

Planirani završetak izgradnje i radova maj 2017. godine.

Gramis Invest je nosilac lokacijske dozvole od 23.10.2014. godine za izgradnju obostrano uzidanog stambeno-poslovnog objekta, maksimalne spratnosti Po+P+5+Pk (Ps).

Građevinska dozvola je dobijena dana 13.11.2015. godine.

LOKACIJA PROJEKTA

Projekat se nalazi u Paštrovićevoj ulici br. 15, 17, 19 i 21 na Čukarici u Beogradu, na KP 10279 KO Čukarica, površine parcele 1.157 m2. Nastala je spajanjem KP 10279, 10280 i 10281.
Objekat je postavljen na građevinskoj liniji i dvostruko je uzidan.
Paštrovićeva ulica prolazi pored Beogradskog hipodroma i budući objekat je lociran preko puta bočnog ulaza na hipodrom.
Paštrovićevom ulicom, severo – istočno, na 200m od objekta stiže se na izlaz za most koji Banovo brdo povezuje sa Novim Beogradom i centrom grada, a ako krenemo u drugom pravcu – jugo-zapadno na 400m stižemo na Adu Ciganliju.
U neposrednoj blizini naklaze se dva vrtića (jedan državni i jedan privatni), Šumarski fakultet, a odmah iznad fakulteta u ulici Kneza Višeslava i OŠ Banović Strahinja. Nastavljajući ulicom Kneza Višeslava stiže se u Košutnjak.

Najveće prednosti navedene lokacije su neposredna blizina Hipodroma, Ade Ciganlije i Košutnjaka. Sa druge strane zahvaljujući novoj saobraćajnoj infrastrukturi omogućena je brza i laka komunikacija sa ostalim delovima grada.

Stambeno-poslovni objekat u Paštrovićevoj ulici br. 15, 17, 19 i 21 se sastoji od podruma-garaže, prizemlja, pet spratova i potkrovlja (Po+Pr+5S + Pk). Glavni ulaz u objekat, poslovni prostor, podzemnu garažu i parkiranje u dvorištu je iz ulice Paštrovićeva.

Ukupna bruto površina iznosi 5.115,60m2 od čega je ukupna neto površina 3.824.20m2 raspoređena na 42 stana ukupne neto korisne površine od 2.770 m2. Dva lokala u prizemlju su bruto korisne površine od 152,57 m2, tj. neto korisne površine od 136 m2.
Bruto površina garažnog prostora koji uključuje i pristupnicu iznosi 1.306,03m2.

 

PRODAJA
(slobodne nepokretnosti za prodaju naznačene su u zagradi)

 

 

OD IDEJE DO REALIZACIJE

 

Stambeno-poslovni objekat – Nodilova

Stambeno-poslovni objekat na potezu između ulica Vladimira Radovanovića 6 i ulice Nodilova 7-9 u Beogradu, na KP 10305 KO Čukarica. Ukupna bruto površina objekta po JUS-u iznosi 10701m2. Objekat ima 81 stan, 5 lokala i 103 garažna mesta. Objekat je izgrađen po pravosnažnom rešenju od 16.04.2013. i izmeni rešenja od 31.03.2014. godine, završen je tehnički prijem, a upotrebna dozvola je dobijena dana 25.02.2015. godine.

 

PRODAJA

LOKALI – PRODAJA (1, 3, 4 i 5)

Lokali beograd 1

nodilova-lokal4   Lokal 5 Nodilova Beograd

 

Stambeno-poslovni objekat – Bore Markovića 13-15

Stambeno-poslovni objekat, spratnosti Po+Su+P+6+Ps, u ul. Bore Markovića br.13-15 u Beogradu, sa garažom u podrumu, delatnostima u suterenu (8 lokala) i u prizemlju (2 lokala), stanovanjem od prvog do povučenog sprata (88 stanova), ukupne BRGP po JUS-u 12.191,20m2. Objekat je izgrađen po pravosnažnom rešenju od 08.01.2010.godine, a upotrebna dozvola je izdata februara 2012.

 

 

PRODAJA

LOKALI – PRODAJA
(L5, L6, L9, L10)

Lokali 5 i 6 Bore markovića Beograd Lokal 9 Bore markovića Beograd

Lokal 10 Bore markovića Beograd